Personuppgifter

Lebay AB (556854-0636) Box 7126, 907 04 Umeå, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Nedan presenteras vilka personuppgifter Lebay AB behandlar och hur de behandlas, samt dina rättigheter och lagringstid av uppgifter.

Lebay AB lagrar och samlar in följande personuppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter som t.ex. adress, e-post och telefonnummer
 • Betalningsinformation och betalningshistorik
 • Köpinformation som t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress
 • Din medverkan och delaktighet via sms och e-post
 • Uppgifter om köp som t.ex. tidpunkt, plats av köp, eventuellt fel och missnöje
 • Information om hur du vill bli kontaktad av oss

Hur använder Lebay AB dina personuppgifter?

Personuppgifter används främst för att kunna hantera beställningar och fullfölja avtal som görs när du handlar på Lebay.se, samt för att kunna skicka direktmarknadsföring till e-post som du lämnat på Lebay.se. Dina personuppgifter används för verkställande av köpeavtalet, vilket behövs för att Lebay AB ska kunna verkställa åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte verkställas och Lebay AB kan inte godkänna ditt köp. När du kontaktar Lebay AB lagras dina personuppgifter.

Vid din beställning hos Lebay.se behöver Lebay AB använda dina personuppgifter till:

 • Information till leverans av din order
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning
 • Hantering av reklamationer
 • Kunna behandla beställningar och returer
 • Vid kontakt av leveransinformation eller andra utmaningar som kan uppkomma vid leverans av din order
 • Vid kontakt när din beställning kan hämtas
 • Vid frågeställningar och stöttning via kundtjänst, e-post eller telefon

För att få ta del av nyhetsbrev och direktmarknadsföring från Lebay AB används dina personuppgifter till:

 • Utsändning av allmän information via e-post, sms eller sociala medier
 • Information och inbjudan, hantering av, om event och evenemang
 • Möjlighet till deltagande av tävlingar
 • Direktmarknadsföring av produkter, kampanjer i form av nyhetsbrev

För att kunna ge dig kundservice så behöver Lebay AB använda dina personuppgifter till:

 • Kundservice och kommunikation, besvarande av eventuella frågor via telefon, e-post eller i sociala medier
 • Frågor och urskiljning av beställningar
 • Hantering av eventuella missnöjen och feedback
 • Frågeställningar inför köp, produktfrågor, hantering av retur och ändringar av beställningar 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Lebay AB använder ett IT-system för att skydda din sekretess, integritet och tillgången till dina personuppgifter. Dina personuppgifter delas inte med obehöriga som inte arbetar hos Lebay AB. Dina personuppgifter kommer inte att överlämnas eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, t.ex. till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter.

Lagringstid

Lebay AB lagrar inte dina personuppgifter mer än nödvändigt, dina personuppgifter lagras för att tillgodose syftet som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Fakturor sparas i enlighet med bokföringslagen.

Dina rättigheter och medgivande

Du kan när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare direktmarknadsföring och reklam. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan vid invändning kontakta info@lebay.se

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos Lebay AB. Samt vad syftet med behandlingen av dina personuppgifter och information om varifrån dina personuppgifter har lagrats ifrån. Din begäran kan skickas till info@lebay.se

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort från Lebay AB, dock kan Lebay AB neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart ta bort vissa uppgifter som t.ex. bokföringslagen.

Om du är missbelåten med hur Lebay AB behandlar dina personuppgifter kan du kontakta info@lebay.se eller lämna in ditt missnöje hos tillsynsmyndighet.

Vi reserverar oss rätten att kunna ändra och uppdatera vår integritetpolicy. Detta för att kunna åtgärda eventuella felaktigheter, legala och övriga tekniska krav.